Fundada no ano 1327 polo arcebispo compostelán  Berenguel de  Landoira, a súa efixie aparece no  tímpano da fachada principal, onde está representada a escena da Epifanía. Á súa vez o  tímpano da porta lateral sur constata a data da consagración do espazo relixioso.

O templo de estilo gótico galego mariñeiro consta dunha soa nave con cuberta de madeira sobre tres arcos apuntados que arrincan de curtas  pilastras dividindo a nave en catro tramos.

A capela maior, máis estreita e baixa que a nave, cun magnífico retablo barroco  policromado que data de 1760, remata mediante bóveda de canón mentres que a capela de Pero Carneiro, levantada no século  XVI e situada á beira do Evanxeo, faino con bóveda en forma de cuncha.

Co tempo engadíronse novos espazos. Nos lados da capela maior ábrense accesos que dan á sancristía norte, construída no século  XVII, hoxe destinada a almacén-arquivo de laudas sepulcrais, e á sancristía sur, século  XVI, que alberga un espazo expositivo con laudas.

Antes de abandonar a visita á igrexa é interesante ver a pila  bautismal do século  XV, o sartego de  Ioan de  Estivadas, século  XVI, e a exposición permanente de lápidas sepulcrais.

No camposanto é de mencionar o  cruceiro gótico, na parte sur, e o  baldaquino coñecido polo nome de “Cristo  do  Humilladoiro” do século  XVI na parte norte, así como os sartegos que rodean á igrexa e a magnífica colección de lápidas sepulcrais, pois hai máis de cincocentas, comprendidas entre os séculos  XIV ao  XIX e que a converten nun conxunto único.

Igrexa e cemiterio compoñen un conxunto declarado histórico artístico no ano 1973.

Actualmente no seu interior atópase un museo de Laudas Sepulcrais, sobre o cal podedes descubrir máis no apartado de museos desta web.

Contacto

Enderezo:

Rúa Ferreiro - 15200 Noia

GPS:

42.78352561, -8.88588445

Teléfono:

Horario

Misas: non se celebra misa de forma regular

Museo:

  • De luns a venres de 11:00h a 14:00h e de 18:00h a 20:00h
  • Sábados e domingos de 10:00h a 20:00h

Datos de mapas
Datos de mapas ©2020 Google
Datos de mapasDatos de mapas ©2020 Google
Datos de mapas ©2020 Google
Esta página no puede cargar Google Maps correctamente.
¿Eres el propietario de este sitio web?